Dokončení verze 2.0 modulu OneCoach

08.11.2018

Na začátku listopadu jsme dokončili druhou verzi modulu znalostních testů s  názvem OneCoach. Byla doplněna možnost tzv. "písemky", kdy je možné vytvořit pro danou skupinu uživatelů / konkrétního uživatele (typicky nováčka apod.) test jeho znalostí včetně časového limitu na vypracování testu.

Dalším vylepšením je možnost zvolit konkrétní sadu otázek a ujistit se tak například, že byl nový produkt či proces správně pochopen.

Poslední věc, kterou bychom rádi vypíchli, je možnost vytvářet i otevřené otázky s  následným workflow pro manuální vyhodnocení Trenérem a jako bonus možnost k  otázce přiložit zvukový záznam (typicky záznam hovoru) či obrázek (typicky screenshot).

Těšíme se, až tuto verzi nasadíme u některého z  našich milých zákazníků a uvedeme jej v  život.