Dokončení projektu na zaškolení nováčků ve ŠkoFIN

21.07.2021

Společně s interním týmem společnosti ŠkoFIN jsme dokončili poslední fázi projektu zaměřeného na vývoj zcela nového systému zaškolení. Cílem bylo připravit takový systém, který bude počítat s výrazným zapojením nováčků, gamifikací a celostním principem práce. Celý program je rozpracován na osm týdnů, kde v každém týdnu je pečlivě popsán pocit, se kterým by měl nováček týden končit, od něj se pak odvíjel vývoj jednotlivých aktivit. První nováček už zkouší, jaké to je. Moc přejeme novému zaškolování úspěch. Interní tým je skvělý a věříme, že program postupně dále rozvine a obohatí.