ČD-Telematika

18.12.2019

Jako jeden velký tým složený ze zástupců společností OpenOne, INSOFT, O2 a ČD - Telematiky, jsme po několik posledních měsíců usilovně pracovali na analýze a implementaci společného řešení pro 3 kontaktní centra společnosti ČD - Telematika. Svým rozsahem to byl opravdu veliký projekt. Pokrýval náhradu stávající telefonie včetně nahrávání a videokonferenčních hovorů, podporu kontaktních center v téměř všech komunikačních kanálech, realizaci mnoha integrací na systémy ČD - Telematiky, tvorbu karet klientů pro 5 různých zdrojů dat, algoritmus vyhledávání zohledňující pořadí zdrojů dat a k tomu ještě poměrně sofistikovaný telefonní seznam s mnoha interaktivními funkcemi.

Společnost INSOFT dodala telefonní část od ústředny, nahrávacího zařízení až po telefonní přístroje a videokonference, my z OpenOne jsme k tomu připojili naše nejnovější řešení OneSolution EVO (známé jako "Evička") pokrývající vše ostatní směrem k uživatelům. ČD - Telematika poskytovala požadovanou součinnost uživatelů a IT podporu a společně s O2 vše zastřešilo na projektové úrovni. Výsledkem této společné práce bylo úspěšné spuštění tohoto multikanálového řešení v produkčním provozu.

Kontaktní centra v Praze, Pardubicích a Plzni tak nyní využívají řešení OneSolution EVO k obsluze příchozích hovorů, k realizaci odchozích telefonických kampaní a callbacků, ke zpracování emailové korespondence, k vytváření interních úkolů a od Nového roku také ke zpracování web chatů. Velice nás těší pozitivní zpětná vazba, kterou jsme od ČD - Telematiky získali nejen k průběhu projektu jako takového, ale také k naší nové "Evičce". Děkujeme ještě jednou za skvělou spolupráci a velmi přátelské prostředí.