11. Ročník OpenOne Benchmarkingu kontaktních center

14.06.2024

Společným setkáním všech účastníků vyvrcholil v červnu náš dlouhodobý projekt zaměřený na shromáždění relevantních a silných dat o fungování kontaktních center. Už 11 let se nám daří připravit pro manažery kontaktních center unikátní podklad pro rozhodování o jejich dalším vývoji. V tomto ročníku se k nám přidalo 17 společností. 

Tradičně silně jsou zastoupena odvětví pojišťovnictví, bankovnictví a utilit. Letos se ukazují zejména dvě zásadní věci. V kontaktních centrech se povedlo v roce 2023 nebývale navýšit mzdy. Kontaktní centra také jednoznačně stále častěji využívají plnou nebo částečnou automatizaci při zpracování zákaznických požadavků. 

Společná diskuze účastníků na závěrečném setkání k výsedkům potvrdila, že technologický skok, který AI přináší, se kontaktním centrům rozhodně nevyhne.